Kalite Politikamız Geri

  • Markamızı taşıyan tüm ürünlerimizin kalite standartlarının, tedarik aşamasından başlamak üzere, nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen her adımının kalite yönetim sistemi gerekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Markamızla tanışan ve kullanıcısı olan tüm müşterilerimizle, satış ve satış sonrası verdiğimiz kaliteli hizmet ile uzun vadeli ve kalıcı bir birliktelik yaratmak.
  • İç ve dış müşterilerimizin, markamızın gücünden ve kalitesinden gurur duymasını sağlayarak maksimum müşteri memnuniyetine ulaşmak.
  • Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri destekleyerek, markamızın bilinilirliğini ve kalitesini sürekli arttırmak.
  • Tüm süreçlerimizi, öğrenen organizasyon bilinciyle ve çalışanlarımızın katılımıyla, yönetmek ve sürekli iyileştirmek.
  • Eğitim almayı ve vermeyi toplumsal gelişim için birincil derecede sorumluluk alanımızda görürüz.
  • Güncel teknolojileri, tüm süreç ve uygulamalarımızda kullanarak ve çalışanlarımızı sürekli geliştirerek koyduğumuz yüksek standarttaki hedeflerimize en uygun zaman maliyet ve kalitede ulaşılmasını sağlamak.
  • Yatırım ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımızın kazanımlarını en üst düzeyde gerçekleştirirken Sosyal Sorumluluk ilkesinin gereklerine uygun davranarak, aynı zamanda toplumsal fayda sağlamayı da hedeflemek.
  • Müşteri öneri ve şikâyetlerini almak için etkin ve verimli yöntemleri uygulamak, şikâyetleri çözüme kavuşturmak için personeli teşvik etmek, gelen öneri ve şikayetleri amacına uygun olarak sürekli iyileşme kapsamında kullanmak, şikâyetin ele alınması, çözülmesi ve müşterinin bilgilendirilmesi ile ilgili yazılı yöntemler oluşturmak ve tüm çalışanların bu yöntemlere uymasını sağlamak, bu sayede de müşteri memnuniyet sistemimizi sürekli iyileştirmek,
  • Hedeflere ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakları sağlamak.